* Quy trình mua hàng Mỹ

* Quý khách mua hàng và chuyển về địa chỉ như hình bên dưới. Trong đó XXX là mã khách hàng, chúng tôi sẽ cấp cho quý khách khi đủ điều kiện làm đối tác của Nhập Hàng Mỹ.

* Các điều kiện để trở thành đối tác của Nhập Hàng Mỹ:

- Sử dụng thẻ tín dụng với thông tin khớp với CMND
- Địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam khớp với CMND

* Trở thành đối tác trong 30 phút:
- Quý khách photo CMND và mặt trước của thẻ tín dụng gửi về bộ phận chăm sóc khách hàng của Nhập Hàng Mỹ, email : nhanguyen@nhaphangmy.com
- Sau đó NhapHangMy.com sẽ xét duyệt và gửi email thông báo cho khách hàng, nếu thành công sẽ kèm theo mã khách hàng trong vòng 30 phút.